Kласика и Cъвременност

Отиване към съдържанието

Главно меню


  През 1998 г. по инициатива на проф. д-р Атанас Куртев от НМА "Панчо Владигеров" - София и г-жа Мариана Маринчева от СМУ "Христина Морфова" - Стара Загора е учреден Първият клавирен конкурс „Виенска класика”. Конкурсната програма  включва само творби на тримата велики виенски класици – Хайдн, Моцарт и Бетовен. Участват млади пианисти до 19 годишна възраст, разделени в 3 възрастови групи.
 В първото издание на конкурса си дават среща 48 участници, журирани от водещи преподаватели от НМА - София: проф. д-р Атанас Куртев – председател на журито, проф. Дора Лазарова, проф. д-р Милена Куртева, доц. Димо Димов и Мариана Маринчева, представител на домакините от СМУ "Хр. Морфова" - Стара Загора. Присъдени са 16 награди.
 Второто издание на конкурса „Виенска класика” се провежда през 2000 година. На него е разширена възрастовата граница на участниците с включване и на четвърта група – от 19 до 30 години. В конкурса взимат участие 49 участници,  от които 22 са наградени от журито: проф. д-р Атанас Куртев – председател, проф. Дора Лазарова, проф. Георги Петров, доц. Димо Димов, доц. Красимир Гатев.
 Третият конкурс през 2002 носи вече названието „Класика и съвременност”. По инициатива на домакините от Стара Загора в регламента на конкурсната програма се включва и изискването за изпълнение на съвременни творби, както и още една, нова категория - Клавирни дуа на 4 ръце, в която участниците са разделени в 2 възрастови групи. Специално внимание и акцент в конкурсния регламент е отделено на изпълнението на българска клавирна музика, като за целта Съюзът на българските композитори осигурява и една специална награда за най-добро изпълнение на българска творба. Този конкурс успява да привлече вниманието на 68 участници, от които са наградени 28.
 Жури през 2002 година са проф. д-р Атанас Куртев – председател, проф. Димо Димов, проф. Виктор Чучков, доц. Красимир Гатев и г-жа Мариана Маринчева.
 Четвъртият конкурс „Класика и съвременност” 2004 се провежда в юбилейната 30 година от основаването на СМУ "Христина Морфова" - Стара Загора и е открит за международно участие. В конкурсната програма е още по-разширена съвременната тематика в търсене на равностойното й съчетание с непреходната класика. Това издание събира 36 участници, от които са наградени 17. Жури на конкурса са проф. д-р Атанас Куртев – председател, проф. Димо Димов, доц. Красимир Гатев, доц. Ивайла Кирова – Мюнхен, Германия, Мариана Маринчева.
 За организацията, провеждането и постигнатите високи художествени достижения на участниците в „Класика и съвременност” домакините на конкурса от СМУ "Христина Морфова" получават престижната награда "Стара Загора", както и "Почетен кристален знак" от Съюза на българските композитори за принос към популяризирането на българското музикално творчество.
 „Класика и съвременност” 2006 е отново с международно участие - пристигат млади пианисти и от Швейцария, Германия и Полша. Продължава тенденцията за обогатяване на регламента в търсене на стилов баланс между отдалечените музикално-исторически епохи и постигане на оптимална форма, разкриваща най-доброто от творческия потенциал на изпълнителите във всеки етап от артистичното им развитие. В регламента на конкурса се включват творби на предшественици и последователи на виенските класици, предоставя се и по-голяма свобода в избора на съвременни творби от ХХ и XXI век. Изданието представя 47 участници, от които са наградени 28.
 Жури през 2006 г. са проф. д-р Атанас Куртев – председател, проф. Мариалена Фернандес – Виена, Австрия, доц. Теодора Несторова, доц. Ростислав Йовчев и композитора Петър Петров.
 Шестият конкурс „Класика и съвременност” през 2008 година преминава без съществени промени в регламента. Той събра 50 млади пианисти, от които 25 бяха наградени. Жури: проф. д-р Атанас Куртев – председател, Мария Принц – Виена, Австрия, проф. Димо Димов, Мариана Маринчева, Петър Петров.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню